Wijziging Analytics

Vanaf 1 juli 2023 stopt Google met de ondersteuning van Universal Analytics (UA). Dit is de oude methode om gegevens te verzamelen van bezoekers hun gedrag op websites.

Korte samenvatting:

Om analytics te blijven verzamelen moet er de keuze gemaakt worden met welke analytics tool er in de toekomst gewerkt wordt op een website.

Wij bieden drie verschillende analytics tools aan:

 • de nieuwe versie van Google, 'Google Analytics 4' (GA4)
 • Matomo (relatief uitgebreid, import GA-data en privacyvriendelijk)
 • Plausible (beperkter, volledig cookieless)

Om je oude gegevens niet kwijt te raken dien je actie te ondernemen, oude gegevens zullen na 1 juli 2023 nog 6 maanden beschikbaar blijven, nadien ga je deze niet meer kunnen raadplegen.

Wat is er veranderd met Google Analytics 4?

In plaats van UA introduceerde Google eind 2020 'Google Analytics 4' (GA4) als nieuwe methode voor het verzamelen en verwerken van bezoekersgegevens op je website. Het beëindigen van UA zou enkel een effect hebben op een property die gemaakt is voor 14 oktober 2020. Een property aangemaakt na deze datum is al een GA4-property.

 • De focus ligt bij GA4 op gebruikers en gebeurtenissen. Bij UA lag deze focus op sessies. GA4 beschouwd elke gebruikersinteractie als een enkele gebeurtenis, ipv meerdere te groeperen in een sessie.
 • Events omvatten gebruikersinteracties met een website of app (bv klikken op een knop). Events vergen geen aangepaste code die toegevoegd moet worden aan de website.
 • Om nauwkeurigere gedragsvoorspelling te maken, gebruikt GA4 AI om missende gegevens op te vullen. Dit kan nodig zijn als bv privacy regels ervoor zorgen dat bepaalde gegevens niet worden gedeeld. Op deze manier wordt GDPR nageleefd en zijn de verzamelde gegevens volledig.
 • Rapporten zijn overzichtelijker gemaakt ipv lange lijsten.
 • Gegevens kunnen op meer manieren gevisualiseerd worden met datavisualisatie. Vb. anomalieën detecteren, cohort analyse om gebruikers met gemeenschappelijke kenmerken te groeperen, etc.

Wat staat er te gebeuren?

Tenzij je jezelf afmeldt, maakt Google vanaf maart 2023 een GA4-property aan, indien deze nog niet bestond. Deze GA4-property wordt gebaseerd op de instellingen van je UA-property. Als beide gekoppeld worden aan elkaar, worden automatisch alle instellingen (bv. doelen, doelgroepen, etc.) overgezet van UA-property naar de nieuwe GA4-property. Als er instellingen zijn die niet overgenomen moeten worden, kunnen deze afgerond worden voor deze overzetting.

Tot 1 juli 2023 is het mogelijk om nieuwe gegevens te verzamelen met de UA-property.

Na 1 juli 2023 kunnen de verwerkte gegevens minimaal nog zes maanden geraadpleegd worden. Het is nog mogelijk om rapporten in deze periode te exporteren om verlies te voorkomen.

Bij een overstap van UA naar GA4 moeten enkele zaken opnieuw ingesteld/aangemaakt worden (in hoeverre deze reeds gebruikt werden)

 • Events in Google Tag Manager moeten opnieuw ingesteld worden bij gebruik van GA4.
 • Rapporten in UA moeten aangemaakt worden in GA4.
 • Nieuwe events uit GA4 moeten gelinkt worden met Google Data Studio dashboards.
 • Google Ads-account die gekoppeld is met UA-property zal geen gegevens meer ontvangen

In de periode tussen nu en 1 juli 2023 is het mogelijk om UA samen te laten draaien met een andere analytics tool. De gegevens worden op dat moment dan verwerkt door beide analytics tools. Dit kan handig zijn om de verzamelde gegevens over langere termijn te bekijken en vergelijken.

Wat zijn je opties?

Een keuze qua analytics gebaseerd op gebruik en GDPR:

Door de GDPR-wetgeving zijn er veel vragen rond het verzamelen van websitegegevens. Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden die wij aanbieden.

Google Analytics 4:

Dit is het vertrouwde systeem dat lijkt op wat al bij UA werd gebruikt. Dit is de enige analytics tool als je een koppeling wil maken met de gegevens van Google Adwords. Er is meer keuze in welke gegevens verzameld worden. Machine Learning probeert de niet-verzamelde gegevens van bezoekers die de cookies weigeren in te vullen met eigen gegenereerde data.

GA4 geeft de mogelijkheid om zeer gedetailleerde gegevens te verzamelen en rapportering uit te bouwen.

Matomo:

Matomo is een open-source alternatief voor GA4 gevestigd in Europa, met veel dezelfde features als GA4. Hoewel er gelijkaardige features zijn, verzamelt Matomo minder gedetailleerde gegevens dan GA4. Doordat het open-source is, is er meer controle over de verwerking van de data en is het beter beveiligd. Wij hebben gekozen om Matomo zelf te hosten, zo hebben we controle over welke versie van Matomo gebruikt wordt op onze sites.

Matomo maakt het mogelijk om oude data van UA toe te voegen om later te bekijken, dit is interessant om ook historische data nog te kunnen vergelijken. Gezien de data bij Matomo anoniem is wordt de opgeladen data opgeslagen als anonieme data.

Matomo is zeker voldoende uitgebouwd qua alternatief voor inzicht in bezoekersaantallen, gedrag, bekeken pagina's,...

Plausible:

Als privacy zeer belangrijk is en er geen cookies gezet mogen worden, is Plausible de beste keuze. Plausible houdt geen referentie bij van wie wat heeft bezocht. Een nadeel van Plausible is dat de te raadplegen metrics eerder beperkt zijn. Net als Matomo is Plausible gevestigd in Europa.

Wat moet er aangepast worden?

Voor GA4 moet de huidige UA code aangepast worden naar GA4. Voor Matomo en Plausible moet de implementatie van UA (indien aanwezig) vervangen worden door één van beide mogelijkheden. In alle gevallen kan UA gebruikt worden naar de nieuwe analytics.