waves

Onze
aanpak

0 resultaten
shape analyse

Analyse

Actief luisteren en heldere afspraken
01

Analyse  Bij een nieuw project starten we door te luisteren: we luisteren naar jullie én stellen de juiste vragen. 'Wat/wie wil je bereiken en waarom? Wie is hierbij betrokken? En in welke omstandigheden?' We willen jullie doel echt begrijpen om zo de juiste aanpak te bepalen.

In de startfase bespreken we ook de stappen van het project, met concrete doelen en deadlines. Een project leeft en gaandeweg bijsturen is een evidentie, maar heldere afspraken zorgen voor duidelijkheid.

shape marketingplan

Marketingplan

Uittekenen van het basisplan
02

Marketingplan  Op basis van jullie doelen werken we een marketingplan uit. We brengen de doelgroep in kaart, bepalen hoe we deze bereiken en welke kanalen hiervoor gebruikt worden. 

Dit vertalen we naar de specifieke acties die hiervoor gesteld moeten worden en wie hiervoor verantwoordelijk zal zijn. 

shape concretisering

Concretisering

Creatie materiaal en opzet
03

Concretisering  Het marketingplan wordt tot uitvoering gebracht door de nodige kanalen op te zetten en alle onderdelen naadloos op elkaar aan te sluiten. We bouwen een stevige, toekomstgerichte basis waarop voortgebouwd kan worden.

We creëren ook het bijhorende materiaal. Doordat we zowel technisch als designmatig de juiste profielen in huis hebben, kunnen we nieuwsbrieven, advertenties, landingspages, ... uitwerken die er helemaal afgewerkt uitzien en aansluiten op de gewenste kanalen (CRM, statistieken, ...).

shape continue-bijsturing

Continue bijsturing

Opvolgen en aanpassen
04

Continue bijsturing  De beste resultaten bij digitale marketing krijg je bij continue opvolging en bijsturing. Na de lancering van nieuwe campagnes houden we graag de vinger aan de pols. We kijken of alles goed verloopt en of de gewenste resultaten behaald worden. 

Waar nodig wordt er bijgestuurd. De omstandigheden wijzigen constant, net als de concurrentie. Ook na bijsturing in eerste lijn blijft opvolging belangrijk. Ook hier kunnen we jullie bijstaan: met advies, met regelmatige analyse en aanpassingen.