Onze aanpak: Strategie & Concept

waves
0 resultaten
shape Exploratie: Actief luisteren en heldere afspraken

Exploratie

Actief luisteren en heldere afspraken
01

Exploratie Bij Zenjoy begint elk project met actief luisteren en het stellen van de juiste vragen. We streven ernaar jullie doel echt te begrijpen en vertrekken daarbij vanuit jullie expertise. Zo kunnen we een aanpak op maat ontwikkelen die perfect aansluit bij jullie wensen. Jullie kennen immers jullie domein het beste, wij het onze.

In de startfase is het van groot belang om goed te luisteren naar alle betrokken partijen, zodat ieders wensen en verwachtingen duidelijk in kaart gebracht kunnen worden. Door concrete doelen en deadlines te bespreken, leggen we een stevige basis voor het project. Dit zorgt niet alleen voor focus, maar ook voor een duidelijk beeld van wat er bereikt moet worden binnen welke tijdlijnen.

shape Concept: Reculer pour mieux sauter

Concept

Reculer pour mieux sauter
02

Concept  Na de eerste verkenning en verdieping gaat ons team vol enthousiasme aan de slag. We zetten een stap terug om vervolgens met nog meer kracht vooruit te springen. We dompelen ons onder in jullie domein en werken ons in waar nodig.

Met onze expertise toegepast op jullie domein, komen we bij jullie terug met een eerste voorstel. Dit hebben we eerst intern vanuit verschillende disciplines uitgedaagd. Jullie feedback is cruciaal, want samen verfijnen we dit concept tot in de puntjes.

shape Pitch: Betrokkenheid van stakeholders

Pitch

Betrokkenheid van stakeholders
03

Executive Pitch Het uitwerken van een (nieuwe) digitale strategie of concept kan een diepgaande impact hebben op een organisatie. Het is van vitaal belang om tijdens dit proces niet alleen het kernteam, maar ook de juiste stakeholders te betrekken. Dit zorgt ervoor dat het project vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en dat het eindresultaat een brede acceptatie geniet.

Bij de Executive Pitch ligt de focus op het presenteren van het concept op een manier die de essentie en de waarde ervan overbrengt aan de besluitvormers. Dit is het moment waarop de betrokkenheid van stakeholders wordt omgezet in concrete steun en goedkeuring. Door deel te nemen aan bestuursvergaderingen en pitches te organiseren, zorgen we ervoor dat het project niet alleen wordt gezien als een idee van het kernteam, maar als een collectieve inspanning die de hele organisatie ten goede komt.

shape Concretisering: Design, UI/UX, Architectuur, Domein

Concretisering

Design, UI/UX, Architectuur, Domein
04

Concretisering  We leveren niet gewoon een high-level concept op. We zetten meteen de volgende stappen. We vertalen het concept in een concreet actieplan, een designconcept, werken UI/UX uit of tekenen een blueprint van de applicatie-architectuur.

De bedoeling is dat we iets opleveren waar meteen mee aan de slag kan gegaan worden, zodat het niet enkel bij ideeën blijft. Kortom, we maken het concreet.

shape Handover: Tastbare resultaten die aanzetten tot actie

Handover

Tastbare resultaten die aanzetten tot actie
05

Handover  We documenteren het doorlopen traject en creëren tastbare resultaten die we aan jullie overdragen. Zo hebben jullie alles in handen om het concept in realiteit om te zetten.

Ook bij die realisatie ondersteunen we jullie graag: zo vloeit een strategietraject naadloos over in branding, design, ontwikkeling of marketing.

Heb je een project voor ons?

Wij luisteren graag!