De cookies op uw website

Vanaf 1 juli 2023 stopt Google met de ondersteuning van Universal Analytics (UA). Dit is de oude methode om gegevens te verzamelen van bezoekers hun gedrag op websites.

Enige tijd geleden bleek dat de cookie-wetgeving strenger werd geïnterpreteerd, dan eerder door specialisten werd aangenomen. U moet er als organisatie voor zorgen dat cookies énkel geplaatst worden op het moment dat bezoekers expliciet toestemming geven. We ondernamen daarom actie en brachten de nodige wijzigingen aan in de manier waarop cookies in Nimbu gebruikt worden.

Dit heeft ook invloed op uw website, meer bepaald:

Op uw cookie-popup, die niet meer up to date is | Cookies (inclusief bv. Google Analytics) mogen niet gezet worden, tot er expliciet toestemming wordt gegeven. Gebruikers moeten binnen deze interpretatie ook kunnen kiezen wélke cookies ze dan wel accepteren. Dit is met de huidige popup nog niet het geval.

Op de statistieken in Nimbu | Ook de cookies die gebruikt werden om statistieken in Nimbu te tonen, worden nu dus geblokkeerd tot expliciete toestemming. Zoals u mogelijk al opmerkte, worden de bezoekers dan ook niet meer geteld en weergegeven op het dashboard in uw Nimbu-backend.

Wat houdt dit concreet in? 

We passen de cookie-pop up op uw website aan. Dit kan op verschillende manieren vormgegeven worden, we bespreken graag met u wat het best bij uw website past. Een duidelijk zichtbare pop-up verhoogt de kans dat de cookies geaccepteerd zullen worden, een subtiele is minder indringend. We creëren een dialoogvenster waarin de types cookies opgesomd worden en per type kunnen geaccepteerd of geweigerd worden. We scannen de website en sommen de gebruikte types cookies op met bijhorende uitleg. We nemen de inhoud die via embed code (bv. video / widgets) door u of uw medewerkers werd toegevoegd in de backend door. Het systeem dat we bouwden, scant de gebruikte cookies over de hele website en brengt deze in kaart, maar de inhoud die op deze wijze wordt toegevoegd kan zo moeilijk gescand worden en het is mogelijk dat via deze weg ook cookies geplaatst worden. Dit bekijken we dan ook meer in detail. Het is dit onderdeel dat bepaalt hoe lang we aan de wijziging zullen werken.

Wat met analytics? 

De statistieken van analytics tools zijn voor onze klanten over het algemeen erg belangrijk. Deze blokkeren tot expliciete toestemming zal betekenen dat dit mogelijk een grote daling in deze statistieken teweeg zal brengen omdat bezoekers dit niet altijd accepteren, zeker niet als er slechts 1 pagina bezocht wordt. Ondertussen zijn er ook andere alternatieven beschikbaar waardoor minder cookies gezet worden of gegevens op een andere manier behandeld worden. Wijzigen van analytics tool, ongeachte welke, heeft ook invloed op de cookies op uw website. Hiervoor moeten de nodige aanpassingen gemaakt worden zodat de nieuwe cookies opgenomen worden en de oude verwijderd worden.

Voor de volledigheid

De cookie-pop-up maakt deel uit van een ruimer privacy-beleid op uw website en in uw organisatie. Voor de zekerheid wijzen we er graag op dat enkel deze niet volstaat om in regel te zijn met de gdpr/ privacy wetgeving. Bij algemene vragen hierover zetten we u graag op het juiste spoor. Voor een sluitend advies rond uw volledige privacybeleid raden we u aan een expert in dit domein te raadplegen.